GEDEELDE GROND: DAK- EN THUISLOOSHEID IN EEN STAD WAAR IEDEREEN THUIS IS

Voor Gedeelde Grond hebben Denise Harleman en ik de handen in een geslagen als FUTURABILITY.

 

Een samenleving wordt gevormd door de relaties tussen de mensen die er onderdeel van uit maken. De wereld van dak- en thuislozen is  ontegenzeggelijk onderdeel van onze stad, onze samenleving. 

Hiermee is het onderwerp van dak- en thuisloosheid niet enkel een urgent onderwerp voor de instellingen en mensen die reeds betrokken zijn bij de aanpak ervan. Alle bewoners uit de stad kunnen een steentje bijdragen. 

We leven in een tijd waarin het toenemend belangrijk is om weer oog voor elkaar te hebben. Om meer samen te leven. Daarom onderzoeken  wij wat er in Utrecht mogelijk is aan onverwachte interventies, initiatieven en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan samen-leven.

Dit doen wij door betrokkenen uit alle hoeken samen te brengen en in gesprek te laten gaan, via kunst en alternatieve vormen van gesprek. Op deze manier bouwen wij een gedachtewisseling tussen alle relevante actoren. Doormiddel van kunst en cultuur wordt een vrije ruimte geschapen waarin nieuwe dialoog kan ontstaan. De ervaringen en ideeën van alle betrokkenen worden verzameld en gedeeld. Door deze meerstemmigheid worden onvermoede of verborgen verbanden zichtbaar. Op basis van de nieuwe inzichten worden interventies ontworpen die een positieve impact maken op de samenleving in de stad.

 

Met Gedeelde Grond zetten wij ons samen met alle deelnemers in voor dak- en thuislozen.

 

Het programma bestaat uit drie onderdelen: een briefwisseling, een bezoek aan de voorstelling Thuislozen van Theater Utrecht ism Adelheid|Zina en een workshop met inzet van verschillende kunstvormen en gesprekstechnieken.

1. BRIEFWISSELING: EEN UITWISSELING VAN PERSPECTIEVEN

Waardigheid is een essentiële bouwsteen voor een goede samenleving en een menselijk bestaan. Wat betekent waardigheid in de context van dak- en thuisloosheid? Besluitmakers, stadsgenoten, hulpverleners, vrijwilligers en dak- of thuislozen hebben elkaar brieven geschreven met hun gedachten over deze vraag. De 152 briefwisselingen hebben wij uiteindelijk gebundeld in een boek. Het totaal geeft een rijk en gelaagd beeld van perspectieven op, ervaringen met en verhoudingen tot dak- en thuisloosheid. In zijn geheel is het een rijke bron aan informatie over wat er op verschillende niveaus speelt met betrekking tot het thema. 

2. BEZOEK THUISLOZEN (Theater Utrecht en Adelheid|Zina); REFLECTIE OP DE GETOONDE WERELD

Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen plaatsen de bezoeker met hun bewerking van Noréns sociologische theaterstuk Thuislozen midden in de kring van thuislozen en thuiszoekers. Je hoort de verhalen van de personages en ervaart hoe deze zich ontvouwen. Na het zien van de voorstelling hebben bezoekers een vragenlijst ingevuld: hoe verhoudt het getoonde zich tot de eigen werkelijkheid? De antwoorden hebben ons inzicht gegeven in de beeldvorming rondom dak- en thuisloosheid.

Daarnaast zijn we na de voorstelling het gesprek aangegeven met bezoekers op basis van quotes uit de briefwisseling.

3. WORKSHOP; VORMGEVEN VAN DE TOEKOMST

De workshop is gebaseerd op de verzamelde informatie uit de briefwisseling en de reacties op de voorstelling. Doel van de workshop is het bedenken van interventies die de wereld van dak- en thuisloosheid ten goede komen.

[under construction]